makant.dk

Hvad Betyder Co2? - Vi Giver Dig Svaret!

16. February 2021 Pixabay

hvad betyder co2? - CO2 er det man også kalder Kuldioxid som er en gasart, der både kan findes fra naturlige årsager men som også kan være skabt af mennesker. 

Co2 er den kemiske betegnelse for kuldioxid, som som sagt er en gas, den er farveløs og har en tæthed på 53% mere end tør luft.

Du har nok hørt om co2 mere end en gang i dit live, da det er et af de helt store tale emner i den moderne verden som vi lever i. 

Man finder Co2 på helt naturligvis i jordens atmosfære da det bliver udledt af organisk, men niveauerne af co2 er steget i alt hast siden vi mennesker begyndte at industrialisere og udleder nu dagligt store mængder co2, som mange lande nu prøver at tage kampen op imod for at mindske markant, så vi kan beskytte vores jord og miljø. 

Planter har også brug for co2 til at fotosyntes processen så det er noget vores natur naturligt har brug for, bare ikke i så store mængder som vi producere det. 

Lige nu er der især meget tale om co2 fordi vi er nået op på farlig mængde der ødelægger vores ozonlag, som også er med til at isen smelter ud i verdenshavene.