makant.dk

Hvorfor Er Biomasse Co2 Neutralt

26. May 2021 pexels/markus spiske

Det grønne klimaregnskab.

Det kan lyde ulogisk at biomasse er CO2 neutralt, men sammenlignet med olie, kul og gas bidrager afbrændingen af biomasse ikke negativt i det store klimaregnskab. 

Forklaringen er lidt at en konstruktion, der skal give bedre balance i vores CO2 regnskab. Forståeligt nok, for tiden er inde til den grønne omstilling. Men der er et men, for det træflis, der bliver fyret op i de store varmekraftværker, halmen eller majsen i biogasanlægget, der bruges som brændstoffer for at drive de store turbiner, sender jo store mænger CO2 ud af skorstenen. Det kan ingen regnemetode med speciale i drivhusgasser ændre på, men disse grønne energikilder har er absolut fordel. Sagt sådan lidt smart, så er biomassen på forkant i CO2-regnskabet, for den udleder kun den del, som den allerede har optaget under væksten. Med solen som største energileverandør optager alle former for grønne planter store mængder CO2 for at vokse og gro. Dermed bliver de det, der i fagsproget hedder klimaneutrale. 

Naturligvis er det berettiget, når verdens eksperter gør det grønne klimaregnskab op således. Alligevel hersker der en del skepsis omkring denne regnemetode, der ser pænt ud på papiret. Årsagen ligger lige for. Det tager meget længere tid for et træ at vokse op og blive så stort, at det kan bruges, end det tager at brænde det af til produktionen el og varme. Endnu mere skævt bliver det, når vi importerer store mængder træ fra udlandet, og bruger det til at drive varmekedlerne i de store kraftværker.  

Der er dog ingen vej udenom den grønne omstilling, så heldigvis eksperimenteres der hele tiden med andre biomasser, der vokser noget hurtigere end træ. 

OBS: som markatet øverst viser, så er den ovenstående tekst, udarbejdet med økonomisk finansering fra Perlen Odense. Hos Perlen Odense finder man specielt gerne Julie Sandlau.